Публична защита на дисертационен труд на Жана Петкова за получаване на ОНС “Доктор”

comments Comments Off on Публична защита на дисертационен труд на Жана Петкова за получаване на ОНС “Доктор”
By , June 23, 2015 5:33 pm

Pokana

Програми за стипендии на Фондация за наука и образование на Байер

comments Comments Off on Програми за стипендии на Фондация за наука и образование на Байер
By , June 9, 2015 11:59 am

Уважаеми колеги,

Вече се приемат кандидатури за програмите за стипендии на Фондацията за наука и образование на Байер за тазгодишния кръг. В академичния сектор, амбициозните студенти, които възнамеряват да започнат проект за обучение в чужбина, могат да кандидатстват за стипендиите „Ото Байер”, „Карл Дуисберг”, „Джеф Шел” или „Курт Хансен”. Финансираните области включват аграрно инженерство, биология, биохимия, растителни-/биотехнологии, инженерство на биопроцесите, химия, инженерна химия, медицина, фармация, физика, статистика/биометрика и обучение на учители по природни науки.
Общото финансиране възлиза на 350 000 евро. Спонсорството е отворено за студенти от Германия, които планират период на обучение в чужбина, както и за студенти от чужди държави, в това число и България,  които искат да прекарат период на обучение в Германия.
Срокът за кандидатстване за всичките пет програми за стипендии е 10 юли 2015 г. Формуляри за кандидатстване могат да бъдат намерени онлайн на интернет адрес:

http://www.bayer-foundations.com/en/bayer-fellowship-program.aspx

Професор Николай Тютюлков

comments Comments Off on Професор Николай Тютюлков
By , May 28, 2015 10:26 am

На 26. 05. 2015 г. на 87-годишна възраст
почина
професор Николай Тютюлков

„Последният олимпиец на теоретичната химия” – така го нарича Проф. Фриц Диетц при присъждането на званието Доктор хонорис кауза на Лайпцигския университет през ноември 2000 г.

Започва преподавателска работа преди повече от половин век, първоначално във Висшия медицински институт, а през 60-те години въвежда курса по „Строеж на веществото” в почти всички висши училища, обучаващи химици. Доказателство за неговия талант е фактът, че нито един от неговите многобройни студенти и 15 докторанти не е забравил лекциите на нестандартния професор, който „обяснява сложни неща по прост начин”.

Професор Тютюлков създава една от първите в света Лаборатория по квантова химия, разположена в Българската академия на науките, основни изследвания в която са разкриване на причинно-следствени връзки в строежа на веществата и формулиране на евристични концепции с изчислителните методи на квантовата химия. Автор е на над 300 публикации в международни научни списания с повече от 1800 цитирания.

ПОКЛОН И СВЕТЛА МУ ПАМЕТ!

Panorama Theme by Themocracy