Скръбна вест

comments Comments Off on Скръбна вест
By , November 16, 2015 12:57 pm

На 13. 11. 2015 год. на 79 години почина
проф. дтн Румен Иванов Димитров
дългогодишен Ръководител на катедра Неорганична химична технология към Химическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и Председател на Съюза на учените в България, филиал Пловдив.

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!

Публична лекция на доц. д-р Солея Запрянова Даньо

comments Comments Off on Публична лекция на доц. д-р Солея Запрянова Даньо
By , November 13, 2015 11:14 am

Уважаеми колеги,

на 17 ноември 2015 г. (вторник) от 16:00 часа в зала “Компас”
ще се проведе

публична лекция
на избрания кандидат в конкурса за доцент по Органична химия – Органичен анализ –
доц. д-р Солея Запрянова Даньо

на тема
Приложение на хроматографски и хемометрични методи за изследване на биологично-активни компоненти в тютюн, тютюнев дим и медицински растения”

Общо събрание на Химическия факултет

comments Comments Off on Общо събрание на Химическия факултет
By , November 8, 2015 2:59 pm

На 10 ноември 2015 г. от 14:00 часа в 10 аудитория ще се проведе Общо събрание на факултета, което ще протече при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Химическия факултет за периода 2011 – 2015 година;
  2. Избор на председател и зам. председател на Общото събрание;
  3. Избор на Декан на Химическия факултет;
  1. Избор на членове на Факултетния съвет;
  2. Разни.

 

Panorama Theme by Themocracy